Disclaimer

Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die M-Tech aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

M-Tech kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. M-Tech sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.m-technic.be of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. M-tech aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

m-technic.be garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van m-technic.be.

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van
m-technic.be, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:
De website mag niet de schijn wekken dat m-technic.be de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar m-technic.be maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.

De website mag geen onjuiste informatie over m-technic.be en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen via de webbeheerder van m-technic.be.

Alle rechten voorbehouden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Om uw voorkeuren te registreren. Om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

M-Technic - Wim Mariën
Oud Gasthuisstraat 8
2110 Wijnegem
0032 / 477.79.70.16
info@m-technic.be